Läxa i engelska från vecka 5 till 6

Eleverna har fått nya oregelbundna verb som de ska lära sig.

De ska också skriva meningar till orden. Skriv i word eller pages och skicka via showbie till respektive lärare eller via mail. Skriver du för hand skriver du i den engelska skrivbok och lämnar in den senast på tisdag vecka 5.

annika.borg@varberg.se
jessica.andersson2@varberg.se


Prenumerera på nya blogginlägg

Vecka 5

Förra veckan fick vi lära oss hur man gör hjärt- lungräddning, något som alla bör känna till. Imorgon, måndag, kommer Anna Friborg och berättar om barnsjukvård.

I svenska håller vi på med våra nyhetsartiklar. Vi har jobbat med regler för n-ljudet och med läsförståelsen.

I so har vi tittat på film. läst och skrivit ner olika begrepp som hör till medeltiden.

I matematiken har vi börjat arbeta med vinklar och vinkelsumman i en triangel och fyrhörning. Vi kommer fortsätta att arbeta med detta den här veckan.

I engelska har vi fortsatt att skriva i ”The book about me”, vi har tränat på hörförståelse samt den muntliga förmågan. Vi har också arbetat med läsförståelse och oregelbundna verb.

I no jobbar vi vidare med kroppen. Eleverna har övat begrepp, sorterat dessa och redovisat sitt sätt att sortera. Vi avslutar skelettet och musklerna och kommer sedan att läsa om livets början och slut. Vi tar sedan en paus i arbetet med kroppen.

Vi har pratat i klasserna om mobiler och iPads i omklädningsrummen. Om man har idrott första eller sista lektionen så lämnar man dem i skåpet i skolan före eller efter lektionen. De ska inte heller ligga i idrottshallen under lektionen.

Utvecklingssamtalen fortsätter den här veckan. Dörren till entrén låses kl 15:00 och vi kommer ner och öppnar om ni inte kommer in.

Vi har nya Trivselledare på gång. Det är Albin, Agaton, Savannah, Max, Loke B, Saga, Emy  och Vide. De åker på utbildning på onsdag den 31 januari.

Fredag den 2 mars är det dags för disco igen. Den här gången är det 5:2 som håller i det. Discot kommer att hålla till i Gauen (fritidsgården). Temat den här gången är ”Sportdisco”.
F-3 kl. 17.30-19.15
4-6 kl. 20-22
Mer info kommer att komma upp på affischer  vecka 6.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Matris till arbetet med människokroppen.

Matris Biologi människokroppen

 

Människokroppen

Du.. Icke godkänd Godkänd Mer än godkänd
 

Dokumentera

 

Du har inte gjort några skriftliga dokumentationer om det vi arbetat med.

 

Gjort en kort skriftlig dokumentation om det vi arbetat med. Du har dokumenterat de undersökningar du genomfört med hjälp av illustrationer, tabeller och enkla anteckningar.

 

Gjort en tydlig skriftlig dokumentation om innehållet och fört anteckningar under arbetets gång. Du har gjort tydliga illustrationer, tabeller och anteckningar om de undersökningar du genomfört.
. Undersökningar

 

Du har inte visat att du har förmåga att genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt.

 

  Du deltagit i undersökningar och genomfört dem systematiskt utifrån beskrivning.

 

Du har gjort undersökningar på ett systematiskt sätt och visat att du utifrån resultatet kan dra slutsatser och se samband.

 

Förmåga att se samband, resonera och dra slutsatser.

 

Du har deltagit på lektionerna men inte varit aktiv i diskussioner. Du har inte visat att du har förmåga att se samband.

 

Du har deltagit på lektioner, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar. Du kan namnge och placera några viktiga organ i människokroppen. Du har viss förmåga att beskriva hur de olika organen i kroppen samverkar.

 

Du har deltagit på lektioner, varit aktiv, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat god förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar och hur den påverkas av olika faktorer. Du kan namnge och placera de flesta organ vi har i människokroppen. Du har förmåga att beskriva samband inom och mellan olika delar i kroppen på ett tydligt sätt.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Engelska v. 4 – v.5

Den här gången blir läxan att öva några oregelbundna verb. Det gäller verben på den första sidan i häftet. Ni ska skriva en mening till varje verb. T ex verbet come.  To come home is nice. This morning I came to school at 7 o’clock. I have come to school for many years now. Ta med häftet och engelska skrivboken hem eller skriv dem på er I-pad och skicka in.

Jessica och Annika


Prenumerera på nya blogginlägg

vecka 4

Hej!

Den här veckan kör utvecklingssamtalen igång. Har någon inte fått kallelse till samtal så hör av er till mentor.

Under svenska-lektionerna den här veckan  har eleverna fått planera och förbereda sitt utvecklingssamtal som de själva ska hålla i genom en powerpoint-presentation.

Arbetet med kroppen fortsätter och vi har nu läst och sett film om våra reningsverk, levern och njurarna. Vi kommer att börja läsa om muskler och skelett den här veckan.

På torsdag kommer Niklas Snäll och berättar om akutsjukvård med fokus på hjärt-lungräddning. Det blir spännande!

I matematik kommer vi att börja med geometri. Vi börjar att praktiskt arbeta med vinklar och vinkelsummor. Repetera begreppen; rektangel, triangel, romb, parallellogram, rät, trubbig, spetsig, liksidig, likbent och rätvinklig. Vi kollar på Spegelvänd och jobbar med problemlösning.

I engelska fortsätter arbetet med The Book About Me. Vi läser och går igenom texten Making Movies sid 32-33 i Textbook. Vi tränar på hörförståelse och den muntliga förmågan.

Vi går igenom religionsprovet den här veckan. Vi börjar arbeta med medeltiden.

 


Prenumerera på nya blogginlägg