vecka 4

Hej!

Den här veckan kör utvecklingssamtalen igång. Har någon inte fått kallelse till samtal så hör av er till mentor.

Under svenska-lektionerna den här veckan  har eleverna fått planera och förbereda sitt utvecklingssamtal som de själva ska hålla i genom en powerpoint-presentation.

Arbetet med kroppen fortsätter och vi har nu läst och sett film om våra reningsverk, levern och njurarna. Vi kommer att börja läsa om muskler och skelett den här veckan.

På torsdag kommer Niklas Snäll och berättar om akutsjukvård med fokus på hjärt-lungräddning. Det blir spännande!

I matematik kommer vi att börja med geometri. Vi börjar att praktiskt arbeta med vinklar och vinkelsummor. Repetera begreppen; rektangel, triangel, romb, parallellogram, rät, trubbig, spetsig, liksidig, likbent och rätvinklig. Vi kollar på Spegelvänd och jobbar med problemlösning.

I engelska fortsätter arbetet med The Book About Me. Vi läser och går igenom texten Making Movies sid 32-33 i Textbook. Vi tränar på hörförståelse och den muntliga förmågan.

Vi går igenom religionsprovet den här veckan. Vi börjar arbeta med medeltiden.

 


Prenumerera på nya blogginlägg