Matris till arbetet med människokroppen.

Matris Biologi människokroppen

 

Människokroppen

Du.. Icke godkänd Godkänd Mer än godkänd
 

Dokumentera

 

Du har inte gjort några skriftliga dokumentationer om det vi arbetat med.

 

Gjort en kort skriftlig dokumentation om det vi arbetat med. Du har dokumenterat de undersökningar du genomfört med hjälp av illustrationer, tabeller och enkla anteckningar.

 

Gjort en tydlig skriftlig dokumentation om innehållet och fört anteckningar under arbetets gång. Du har gjort tydliga illustrationer, tabeller och anteckningar om de undersökningar du genomfört.
. Undersökningar

 

Du har inte visat att du har förmåga att genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt.

 

  Du deltagit i undersökningar och genomfört dem systematiskt utifrån beskrivning.

 

Du har gjort undersökningar på ett systematiskt sätt och visat att du utifrån resultatet kan dra slutsatser och se samband.

 

Förmåga att se samband, resonera och dra slutsatser.

 

Du har deltagit på lektionerna men inte varit aktiv i diskussioner. Du har inte visat att du har förmåga att se samband.

 

Du har deltagit på lektioner, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar. Du kan namnge och placera några viktiga organ i människokroppen. Du har viss förmåga att beskriva hur de olika organen i kroppen samverkar.

 

Du har deltagit på lektioner, varit aktiv, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat god förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar och hur den påverkas av olika faktorer. Du kan namnge och placera de flesta organ vi har i människokroppen. Du har förmåga att beskriva samband inom och mellan olika delar i kroppen på ett tydligt sätt.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg