Om

Vi är 67 elever i årskurs 5 på Ankarskolan i Träslövsläge. Träslövsläge hör till Varberg och ligger på västkusten. Skolan är en F-9 skola med drygt 600 elever.

Det här är tänkt att vara en klassblogg där elever och föräldrar kan få information om hur och vad vi arbetar med i skolan. Här kommer ni hitta information om läxor och olika aktiviteter. Vi kommer också berätta om vad vi gjort genom text, bilder och film.

När vi visar vad vi gör i skolan kan ni föräldrar känna er mer delaktiga. Vi vill gärna att ni kommenterar våra inlägg.

Från läroplanen kan ni läsa följande:

Under skolans uppdrag: ” Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

Under centralt innehåll år 4-6:

”Handstil samt att skriva, disponera och redigera text för hand och med hjälp av dator.”

”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.”

”Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.”