pedagogisk planering: Längd, omkrets, skala.

längd

Längd, omkrets, skala

 

Syfte
Genom ämnet matematik ska eleven utveckla kunskaper om och intresse för matematik och dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Eleven ska utveckla förmåga att;

·      Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·      använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.

·      föra och följa matematiska resonemang.

·      använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser.

·      Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar.

 

 

Centralt innehåll
 

·      Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.

·      Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

·      Rimlighetsbedömningar.

·      Skala och dess användning i vardagliga situationer.

·      Metoder för hur omkrets kan kan bestämmas och uppskattas.

 

 

Verktyg
Vi kommer att utveckla kunskaper om taluppfattning genom att;

·      Mäta olika objekts längd och omkrets

·      använda olika verktyg för att mäta.  T ex linjal, måttband, tumstock, meterhjul.

·      Rita bilder i olika skala.

·      Mäta med hjälp av kroppsmått.

·      Mäta med gamla mått som fot, aln, famn..

·      Växla mellan olika enheter

·      Arbeta med förståelse för begreppen milli, centi, deci.

·      Arbeta i Eldorado, på nomp och med begreppskort.

·

 

 

 

 

 

 

Förmågor och kunskaper
 

Du ska utveckla följande förmågor och få kunskaper om;

 

·      grundläggande begrepp som används vi längd och skala.

·      Föra resonemang kring hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.

·      Använda metoder för att mäta längder, räkna ut omkrets och skala.

·      Lösa problem i vardagsnära situationer genom att använda fungerande strategier.

 

 

 

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att;

·      använda de matematiska begrepp vi arbetar med

·      resonera kring dessa begrepp så att du visar att du vet hur de förhåller sig till varandra.

·      Mäta, räkna ut omkrets och rita objekt i olika skala.

·      Lösa problem med hjälp av olika strategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *